Oud-burgemeester klaagt 'chemtrails' aan

Oud-burgemeester Peter Vereecke van het Belgische Evergem heeft bij de rechtbank van Gent een aanklacht ingediend tegen 'chemtrails'. Vereecke had hierover al eens eerder een klacht ingediend bij de politie, maar daar werd niet serieus op ingegaan.

Chemtrails zijn condenssporen van vliegtuigen in de lucht, die volgens sommigen vol schadelijke chemische stoffen zouden zitten. Vele complottheorieën stellen dat de overheid verantwoordelijk is voor deze sporen. De stoffen in de sporen zouden het klimaat moeten beïnvloeden of zelfs de zwakkeren in de samenleving moeten uitroeien.

Vereecke is overtuigd van zijn gelijk en stelt dat zijn beweringen ondersteund worden door laboratoriumonderzoek, analyses en getuigenverklaringen. "Ik ben geen fantast. Als ik dat soort dingen zeg, dan is dat omdat ik er van overtuigd ben dat er iets aan het mislopen is. Ik dien deze klacht in wegens het opzettelijk in de atmosfeer brengen van allerlei chemische en biologische stoffen, die een ernstig gevaar betekenen voor de volksgezondheid. Ik wil dat dit misdrijf grondig onderzocht wordt en dat op een objectieve manier wordt vastgesteld om welke stoffen het in Vlaanderen gaat, welke de identiteit van de opdrachtgever is en met welke bedoelingen dit gebeurt."

Met dank aan Maraatje voor de submit.

Discussieer ook op ons forum mee over deze nieuwe stap van Vereecke.