The Pirate Bay voorlopig nog online

De stichting Brein geeft downloadsite The Pirate Bay nog tot eind deze maand de tijd om zich te verzetten tegen het vonnis van de voorzieningenrechter dat de site in Nederland uit de lucht moet. Dat heeft directeur Tim Kuik van de stichting, die piraterij op internet bestrijdt, vandaag gezegd.

Een Nederlandse advocaat heeft namens The Pirate Bay contact opgenomen met Brein en de stichting laten weten verzet aan te tekenen tegen het vonnis. "Wij geven ze daar tot het eind van deze maand de tijd voor", aldus Kuik. Tot die tijd blijft de site in de lucht. Bij de zaak die Brein tegen de site had aangespannen, kwam niemand namens The Pirate Bay opdagen. Daardoor kunnen ze volgens Brein nu alsnog verzet aantekenen, wat overigens niet hetzelfde is als een hoger beroep.

De website had volgens de uitspraak van de rechter vandaag uit de lucht moeten zijn.


The Pirate Bay voorlopig nog online  (foto: DAG)