Ledental protestantse kerk keldert

In het jaar 2030 zal het aantal protestanten in Nederland gehalveerd zijn. Dat blijkt uit cijfers van bureau Kaski. Het Nederlands Dagblad schrijft op basis van die cijfers dat het ledental van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) over twintig jaar nog een miljoen zal bedragen.

Begin dit jaar bedroeg het ledental van PKN nog 2,1 miljoen. Volgens het onderzoeksbureau "blijft uiteindelijk een harde kern over". Toch is de uitkomst van Kaski positiever dan een raming van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP voorspelde in 2006 namelijk dat PKN in 2020 nog ongeveer een half miljoen leden zou hebben.

Naar schatting verlaten jaarlijks ongeveer 36 duizend mensen de kerk. Vooral in de provincies Zeeland en Noord-Holland daalt het aantal leden van de kerk. De meest trouwe kerkgangers zijn te vinden in Overijssel en Flevoland. Hoewel het onderzoek al in oktober werd uitgevoerd, zijn de resultaten nu pas bekendgemaakt door het onderzoeksbureau.

Ook los van de ontkerkelijking verkeert de EO in zwaar weer.