'Downloaden goed voor economie'

Uit een onderzoek van TNO blijkt dat 'illegaal' downloaden van films en muziek helemaal geen negatief effect op de economie heeft. Uit het 156 pagina's tellende rapport blijkt dat de 4,7 miljoen Nederlandse internetgebruikers voor 100 miljoen euro misgelopen omzet hebben gezorgd.

Naar schatting neemt de welvaart van de consumenten toe met ongeveer 200 miljoen euro per jaar. Naast deze welvaartsstijging blijkt ook dat een gedownloade film of CD niet gelijk staat aan een niet verkocht product.

"Onder downloaders van muziek en film is het percentage kopers even groot als onder niet-downloaders, bij games is het percentage kopers zelfs hoger. Muziekdownloaders gaan bovendien vaker naar concerten en kopen vaker merchandiseartikelen. Downloaders van games kopen jaarlijks meer games dan gamers die nooit downloaden en downloaders van films kopen gemiddeld meer dvd’s dan nietdownloaders." Zo blijkt uit het rapport dat al uit januari van dit jaar stamt, maar gezien de ontwikkelingen met The Piratebay nog steeds actueel en interessant is.

Met dank aan Smart-Einstein voor de submit 

Submitter:  Bron: sync.nl