[Poll] VN: Nederland, herzie euthanasiewet

Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties dringt er op aan dat Nederland de euthanasiewet herziet. Het comité is van mening dat de bescherming van patiënten niet voldoende wordt gewaarborgd. De wet moet daarom zo worden aangepast dat 'het recht op leven' beter is verankerd.

Deskundigen op het gebied van mensenrechten concludeerden deze week op een bijeenkomst in Genève dat "onder de Nederlandse wet een arts het leven van een patiënt kan beëindigen zonder enige, onafhankelijke, rechterlijke toets om te garanderen dat de beslissing niet is genomen op basis van onbehoorlijke beïnvloeding of een misvatting." Een tweede arts moet altijd zijn mening geven bij euthanasie, maar het comité vindt dat niet voldoende.

Een euthanasiegeval wordt in ons land pas achteraf getoetst, waarna eventueel justitie kan worden ingeschakeld. Het comité, dat bestaat uit achttien deskundigen die toezien op naleving van het Internationaal Verdrag voor Burgerlijke en Politieke Rechten (BUPO), ziet liever dat een rechter of jurist vooraf toest. In 2001 uitte het comité al dezelfde zorgen en deed het dezelfde aanbeveling.

Update: stem ook op de FOK!poll over dit onderwerp.