Vaticaan wil petitie niet aannemen

De Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer weigert een petitie in ontvangst te nemen waarin meer dan 54.000 rooms-katholieken hun zorgen uiten over het toenemende fundamentalisme in de leiding van de Rooms-Katholieke Kerk.

In het verzoekschrift wordt er bij de paus en andere kerkleiders op aangedrongen zich geheel aan de resultaten van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) te houden.

Dat hebben de initiatiefnemers vandaag op hun website laten weten. Het initiatief ontstond, nadat paus Benedictus XVI in januari vier bisschoppen van de uiterst conservatieve priesterbroederschap Pius X weer tot de kerk had toegelaten. Pius X wijst sommige besluiten van het concilie af, zoals de erkenning van de vrijheid van godsdienst en de hervorming van de liturgie.

De initiatiefnemers zien in de houding van de congregatie, die waakt over de zuiverheid van het rooms-katholieke geloof, een bevestiging van hun angst dat delen van de kerk een enclave worden die zich van de moderne wereld afkeert.

Terwijl Benedictus in een naar eigen zeggen "daad van barmhartigheid" de priesterbroederschap tegemoetkomt, is een toenadering tot "actieve hervormingsgezinde katholieken voor deze paus kennelijk ondenkbaar". De initiatiefnemers wijzen erop dat onevenredig veel priesters, hoogleraren theologie en leden van religieuze ordes en congregaties het verzoekschrift hebben ondertekend.


Het Vaticaan weigert petitie in ontvangst te nemen