Steenmarterplaag in Maastricht

Zeker twintig huishoudens in de Maastrichtse wijk Sint Maartenspoort hebben te kampen met overlast van steenmarters. De pelsdieren maken lawaai en laten hun ontlasting achter op de zolders van de woningen waarin zij zich verschansen.

Ongediertebestrijders mogen de dieren niet vangen of doden, omdat de steenmarter een beschermde diersoort is. Daarom worden hoge pieptonen ingezet, de marters zouden hiervoor op de vlucht gaan.