Wat kost een allochtoon?

De Partij voor de Vrijheid (PVV) wil exact weten hoeveel geld allochtonen de Nederlandse staat kosten en hoeveel ze opbrengen. De partij heeft daarom bijna aan alle Haagse ministeries gevraagd uit te rekenen hoeveel geld ze uitgeven aan en ontvangen van buitenlanders in Nederland. Het is nog onduidelijk of Den Haag mee gaat werken aan deze kosten-batenanalyse. Dit meldt dagblad Trouw.

De PVV wil onder meer van de fiscus weten hoeveel minder (niet-westerse) allochtonen aan belasting betalen ten opzichte van oorspronkelijke Nederlanders. Geert Wilders’ fractiegenoot Sietse Fritsma heeft daartoe tientallen vragen ingediend bij diverse departementen. "Omdat migranten vaker werkloos zijn of minder verdienen, scoren ze onevenredig slecht aan de inkomstenkant van de belastingdienst", voorspelt Fritsma alvast in zijn vragen.

Het is niet de eerste keer dat de PVV vraagt om uitleg over de kosten van immigranten. In een Kamerdebat vorige maand schermde Fritsma in een debat met PvdA-minister Van der Laan (wonen, wijken, integratie) al eens met een schatting dat het 'extra beroep op sociale en andere voorzieningen' de Nederlandse staat 100 miljard euro kost. Van der Laan beloofde hem toen een globaal lijstje van kosten en baten. Nu eist de PVV echter een zeer gedetailleerde rekensom.

In Groot-Britannië woedde in april vorig jaar eenzelfde discussie over de ‘kosten van allochtonen’. Een invloedrijke commissie van het Hogerhuis kwam na acht maanden studie tot de conclusie dat de Britse economie ‘niet of nauwelijks’ profiteert van immigratie.

Het rapport betekende toentertijd olie op het vuur in het politiek zeer gevoelige debat over buitenlanders in Groot-Brittannië. Tot dan toe beweerde de Labour-regering steeds dat alle nieuwkomers jaarlijks 8 miljard euro aan de Britse economie bijdroegen.

De Hogerhuisleden noemden die statistieken in het voorjaar van 2008 echter ‘misleidend en irrelevant’. Labour had volgens hen verzuimd alle maatschappelijke kosten mee te tellen: van publieke dienstverlening tot criminaliteit. Zo zouden gemeenten extra geld kwijt zijn aan migrantenkinderen, die meestal geen Engels spreken, om hen in te passen op scholen, aldus het Britse Hogerhuis.

De Britse hoogleraar economie Bob Rowthorn van Cambridge kwam in oktober 2007 ook al tot een negatieve conclusie over immigratie. Hoewel immigranten volgens hem in de tien jaar daarvoor 3,1 procent toevoegden aan het bruto nationaal product van Groot-Brittannië, deden zij de bevolking 3,8 procent groeien. ‘Ofwel: de koek wordt groter, maar moet met meer mensen worden gedeeld’, concludeerde de hoogleraar. Rowthorn benadrukte echter dat wat hem betreft immigratie daarom niet slecht is. Hij acht het een nobele zaak om mensen uit minder rijke landen een kans te bieden op een beter leven.


Wat kost een allochtoon?  (foto: DAG)