Joe Jackson: van mij geen klappen

MJ-gate continues. Joe Jackson, de vader van Michael, heeft in een tv-interview gezegd zijn zoon nooit met één vinger aan te hebben geraakt. In een interview met CNN-coryfee Larry King zei hij: "Ik heb hem nooit fysiek pijn gedaan. Nooit.

En die uitspraak is opmerkelijk, aangezien hij ooit aan de BBC toegaf zijn zoon met ondermeer een riem aangepakt te hebben. In een tv-interview met de king of pop zelf, beschreef Michael gedetailleerd hoe hij in zijn jeugd mishandeld werd door zijn vader. Taferelen die Joe Jackson nu hardnekking ontkent.

"Ik heb hem opgevoed zoals jij je kinderen zou opvoeden. Waarom zou ik mijn eigen zoon pijn willen doen? Ik hield van hem en hou nog steeds van hem", zei Joe Jackson. Op de vraag waarom Joe niet in Michael's testament staat, antwoordde Joe "als Michael dat zo wilde, dan is dat zo." Het leek hem stug dat het iets te maken had met de mishandelingen, die volgens hem dus nooit plaats hebben gevonden.