Specialisten slepen Klink voor de rechter

Minister Klink (Volksgezondheid, CDA), wordt voor de rechter gesleept door medisch specialisten. De reden is de korting op hun inkomens met elf procent die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gisteren vaststelde in opdracht van de minister.

De minister besloot tot deze maatregel omdat de kosten voor de specialisten vorig jaar enorm overschreden zijn door onder meer een fout in het declaratiesysteem voor specialisten bij de invoering van de vrije markt in de zorg. Enkele groepen specialisten gingen hierdoor vele tientallen procenten meer verdienen en sommige groepen zelfs het dubbele.

375 miljoen euro
In totaal gaat het om een overschrijding van 375 miljoen euro, dat volgens Klink teruggegeven moet worden. De specialisten die te veel kregen moeten samen 150 miljoen euro ophoesten, het resterende bedrag moet door alle specialisten samen worden teruggegeven.

Volgens de Orde van Medisch Specialisten is de korting 'onacceptabel'. Volgens hen is de overschrijding zwak onderbouwd en moet hier beter onderzoek naar gedaan worden. Ook vinden zij het oneerlijk dat alle specialisten moeten opdraaien voor de inkomensstijging van enkele groepen collega's.

Vergadering NZa-maatregel
De Orde van Medisch Specialisten zal vandaag over de NZa-maatregel vergaderen. De woordvoerder van de Orde laat in ieder geval al weten: "Sowieso dagen we Klink voor de rechter". Hoe dat gaat gebeuren (via een kort geding of op een andere manier), zal vandaag duidelijk worden. Daarnaast overwegen de specialisten om zich terug te trekken uit alle overlegorganen en commissies waaraan Klink of zijn ambtenaren deelnemen.

Ook de NZa krijgt stevige kritiek van de orde.  Zij voeren volgens de Orde 'slaafs' de orders van Klink uit. "De NZa gedraagt zich als een uitvoeringsorgaan van minister Klink", laat de woordvoerder weten.