Jongeren raken massaal werkloos

Jongeren die binnenkort van het vmbo en mbo komen, hoeven er niet op te rekenen snel een baan te vinden. Volgens onderzoekers van de Universiteit Maastricht leidt de economische crisis op korte termijn tot een forse stijging van de werkloosheid onder schoolverlaters. Dat geldt vooral voor laagopgeleiden.

De gevolgen van de economische crisis waren al merkbaar in het najaar van 2008 onder de jongeren die in 2007 hun schooldiploma haalden. Onder vmbo’ers en mbo’ers steeg de werkloosheid toen al met drie tot zes procent. Bij overige schooltypen werd geen stijging van de werkloosheid gemeten.

De conclusie dat de huidige schoolverlaters desondanks niet kunnen worden afgeschreven als een ‘verloren generatie’ baseren de onderzoekers op een vergelijking met de economische crisis in de jaren tachtig. Daaruit blijkt dat vijf tot tien jaar na een crisis de nadelige invloed op de baankansen verdwijnt.