'Loonbeslag voor wanbetalers zorgpremie'

Vanaf september gaan zorgverzekeraars wanbetalers keihard aanpakken. Naar alle waarschijnlijkheid neemt de Eerste Kamer morgen het wetsvoorstel 'Structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering' aan, waarmee zorgverzekeraars een kwart miljoen Nederlanders, bijvoorbeeld met loonbeslag, kunnen aanpakken.

Michel Geldof van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zegt over het loonbeslag: "Wij krijgen het wettelijk mandaat en sturen dan na twee, vier en zes maanden waarschuwingsbrieven. Wie dan nog weigert zijn premie te betalen, komt direct onder regime te staan. De weigeraars kunnen dan geen kant meer uit." De zorgverzekeraars werken samen met de Belastingdienst bij het inzetten van dwangmiddelen.

Volgens Geldof blijft het niet alleen bij het innen van de achterstallige premie. Daarnaast wordt een boete van dertig procent over het uitstaande bedrag geheven en kan de inkomensafhankelijke zorgtoeslag worden gestopt. De premieontduiker komt onder curatele te staan en wordt verder nauwlettend in de gaten gehouden.