PvdA wil aanlevering softdrugs reguleren

Als het aan PvdA-kamerlid Lea Bouwmeester ligt, wordt de aanlevering van softdrugs bij coffeeshops gereguleerd. Dit liet Bouwmeester gisteren in het actualiteitenprogramma Nova weten. Regulering zorgt er volgens haar voor dat coffeeshops transparanter te werk zullen gaan.

Wanneer de aanlevering gereguleerd wordt, kunnen ook kwaliteitseisen gesteld worden. Hierdoor kan vervolgens gecontroleerd worden hoe drugs worden geteeld en door wie. Volgens Bouwmeester zou er, net als voor alcohol, een apart softdrugsbeleid moeten komen. Ook leeftijdsgrenzen zouden hier onderdeel van moeten zijn.

Volgens Bouwmeester kan tegelijkertijd met de regulering en de kwaliteitseisen de illegale aanlevering hard bestreden worden. Ook de drempel voor buitenlandse toeristen moet worden verhoogd, bijvoorbeeld door de invoering van pasjes.

Het gedoogbeleid dat nu wordt gevoerd krijgt de laatste tijd steeds meer kritiek. De JOVD, de jongerenafdeling van de VVD, pleitte er eind 2008 voor om softdrugs te legaliseren en reguleren. Fred Teeven, VVD-kamerlid en justitiewoordvoerder, floot de jongeren terug, maar liet wel weten dat 'de houdbaarheidsdatum' van het huidige gedoogbeleid in zicht komt.

Pieter van Geel, CDA-fractievoorzitter, heeft eerder al laten weten dat hij spoedig een einde van het gedoogbeleid verwacht. Een peiling van Maurice de Hond wees eind vorig jaar uit dat zestig procent van de Nederlanders voor legalisering van de softdrugs is.

Met dank aan Xaobotnik voor de submit.