Gevangen oudjes krijgen geen AOW meer

Gedetineerde 65-plussers ontvangen vanaf woensdag 1 juli geen AOW meer. Volgens het ministerie is die uitkering feitelijk nergens voor nodig, omdat de staat tijdens hun gevangenschap al in hun levensonderhoud voorziet.

Eén maand na aanvang van het gevangenschap wordt de uitkering stopgezet tot aan het einde van de detentie. De nieuwe wet die dit regelt was volgens de politiek nodig, om de situatie gelijk te trekken met andere uitkeringsgerechtigden. Sinds 2000 worden de sociale uitkeringen (WW, WAO en bijstand) al stopgezet voor gedetineerden.

De maatregel bespaart ruim 1 miljoen euro per jaar - er zijn op dit moment 120 gevangenen in de AOW-leeftijd.