Marokkaans parlementslid veroordeeld zonder straf

De politierechter in Utrecht heeft vandaag een 68-jarig parlementslid uit Marokko veroordeeld wegens uitkeringsfraude. De rechter besloot echter om geen straf meer op te leggen vanwege de lange duur van de vervolging, omdat de verdachte geschaad is door alle publiciteit en omdat de man het hele fraudebedrag terugbetaalt.

De verdachte ontving elf jaar lang bijstand van de gemeente Utrecht. Hij was echter eigenaar van een onverdeelde boedel in Marokko. Bovendien was hij daar gemeenteraadslid. De officier van justitie vroeg vrijspraak omdat de man deze informatie niet opzettelijk zou hebben achtergehouden.

De politierechter kwam toch tot een veroordeling omdat ook het onopzettelijk achterhouden van informatie een strafbaar feit is. De rechter woog ook mee dat van iemand die in Marokko een publieke functie kan uitoefenen, verwacht mag worden dat hij in Nederland onderzoekt of hij zijn papieren juist heeft ingevuld. Een straf vond de rechter niet meer op zijn plaats.