Allochtonen vaker via omweg naar hoger onderwijs

Allochtone jongeren bereiken het hoger onderwijs vaker via een omweg dan autochtone jongeren, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Meer dan veertig procent van de allochtonen die nu op een hogeschool of universiteit zit, is ooit begonnen op het VMBO. Slechts een kwart van deze groep doet dit via de havo, de rest via het mbo. Autochtonen daarentegen, volgen deze omweg slechts half zo vaak. 

Een van de onderzoekers verklaart dit grote verschil tussen allochtonen en autochtonen vooral omdat scholieren op hun twaalfde al een leerweg moeten kiezen (vmbo, havo of vwo). Aangezien allochtonen op die leeftijd vaak nog een achterstand hebben, zouden ze vaker op het vmbo geplaatst worden. 

Het blijkt dat in landen, waar de selectie voor het vervolgonderwijs plaatsvindt als kinderen ouder zijn, meer allochtonen direct in het hoger onderwijs terecht komen. De omweg, die enkele jaren vertraging oplevert, is daar ook niet nodig. De onderzoekers vinden echter dat de selectie wel op dezelfde leeftijd moet plaatsvinden, maar dat de route van het vmbo naar het hoger onderwijs ingekort moet worden.