'Inhaalverbod op 80-kilometerwegen'

Veilig Verkeer Nederland (VVN) wil een inhaalverbod op 80-kilometerwegen. De maatregel moet het aantal verkeersdoden terugdringen. Dat stelt VVN-voorzitter Karla Peijs vandaag voor op een internationaal congres in Rotterdam.

Volgens het voorstel van VVN zou inhalen onmogelijk gemaakt kunnen worden door een afscheiding te plaatsen tussen de twee weghelften van een 80-kilometerweg.

Naast het inhaalverbod heeft VVN nog meer ideeën om het aantal verkeersdoden terug te dringen. Zo wil VVN de snelheidslimiet op gevaarlijke wegen verlagen. Ook wil VVN graag dat er verkeerslessen worden gegeven in de lagere klassen in het middelbaar onderwijs. Tot slot lijkt het VVN een goed idee om de voorrang voor fietsers op rotondes af te schaffen.

Op ons forum wordt al druk over het plan gediscussieerd.