18.000 bedrijven in moeilijkheden

Ongeveer 18.000 Nederlandse bedrijven zitten mogelijk in financiële problemen. Dit concludeert accountancy- en adviesbureau Deloitte op basis van onderzoek onder een doorsnee van het Nederlandse bedrijfsleven.

Voor de helft van de bedrijven hangt het voortbestaan van de onderneming het komende halfjaar af van toegang tot krediet. Maar van deze groep geeft bijna de helft aan dat het moeilijk wordt om nieuwe financiering rond te krijgen. Een derde van de ondernemingen verwacht de komende tijd tegen de grenzen van de afspraken met financiers aan te lopen. Deloitte noemt het opvallend dat van deze bedrijven 37 procent de situatie niet heeft besproken met de banken.

"Niets doen is geen optie", stelt Oscar Snijders van Deloitte. "Bedrijven moeten met de banken om de tafel. Om het proces van het krijgen van krediet soepeler te laten verlopen, moeten bedrijven volledig en tijdig transparantie tonen."