Veel praktijklokalen onderwijs onveilig

In negen van de tien praktijklokalen van scholen wordt door leerlingen en docenten onveilig gewerkt met machines en gevaarlijke stoffen. Dat blijkt uit een gepubliceerd onderzoek door de Arbeidsinspectie bij 236 schoolinstellingen in het voortgezet, middelbaar beroeps en speciaal onderwijs.

De afgelopen jaren blijkt steeds uit controles in het vmbo dat het slecht is gesteld met de veiligheid tijdens praktijklessen. Gemiddeld vinden er volgens een woordvoerster van de Arbeidsinspectie vijftien ongevallen per jaar plaats. Het gaat om ongelukken met machines, waarbij slachtoffers een vingertopje kwijtraken tot wel een hele arm. Ook belanden jongeren en leraren met brandwonden door werk met gevaarlijke stoffen op de eerste hulp.

De inspecteurs constateren dat in het (v)mbo voor de metaal, techniek en houtbewerking boor-, slijp- en zaagmachines vaak nog steeds niet goed zijn afgeschermd. Twintig keer is het werk met machines stilgelegd. In de helft van deze gevallen werd een boete opgelegd.

Maar ook in de natuur- en scheikunde lokalen van middelbare scholen worden regels overtreden bij het werken met chemicalien. Vaak zijn gevaarlijke stoffen niet goed opgeslagen, waardoor er brandgevaar ontstaat.

houtstof
Verder waarschuwt de Arbeidsinspectie voor houtstof dat vrijkomt bij houtbewerking. Het gaat volgens de inspectiedienst om een gevaarlijke stof, maar veel scholen blijken niet bekend met het explosiegevaar bij afzuiging ervan. In combinatie met zuurstof kan houtstof een explosief mengsel vormen.

De inspectiedienst noemt het belangrijk dat de risico's in de praktijklokalen eindelijk worden aangepakt, omdat door onervarenheid en onoplettendheid van jongeren sneller ongelukken op de loer liggen. Ook is het van belang toekomstige werknemers te leren hoe ze veilig en gezond werken.

Volgens de Arbeidsinspectie wordt inmiddels in het onderwijs gewerkt aan afspraken om veiliger te werken. De komende tijd blijven inspecteurs controleren op de scholen. Er komt een nader onderzoek naar de veiligheid van praktijklokalen in het speciaal onderwijs voor jongeren met een handicap of gedragsstoornis, omdat er nog te weinig van dit type instellingen op veiligheidsrisico's zijn gecontroleerd.