Plasterk heeft grote twijfels bij internetheffing

Minister Ronald Plasterk (Media) heeft grote twijfels bij het plan om internetabonnementen te belasten om daarmee innovaties bij de gedrukte pers te subsidiëren. Dit zei Plasterk vandaag in reactie op het voorstel van de commissie-Brinkman.

Volgens Brinkman wordt het publiek zich door de heffing op de internetaansluiting bewust van het gegeven dat nieuws niet gratis is. Brinkman stelt voor dat zes miljoen huishoudens allemaal twee euro bijdragen om de internetsites van kranten rendabel te maken en er vernieuwingen in de pers mee te betalen.

"Ik heb daar grote aarzelingen bij", zei Plasterk, die reeds 8 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor het innovatiefonds. "Laten we nou eerst 8 miljoen euro besteden en bekijken wat dat oplevert. Daarna kunnen we kijken waar de rest van het benodigde geld vandaan moet komen", aldus Plasterk.