Advies: heffing op internetaansluiting

Vandaag presenteert de Commissie-Brinkman een adviesrapport over de wijze waarop de krantensector in ons land gestimuleerd kan worden. Het belangrijkste advies luidt dat de overheid een heffing moet instellen op internetaansluitingen. Nieuws en nieuwsgaring is namelijk niet gratis en daar moet de consument goed van doordrongen zijn, aldus het advies. Met de opbrengst moeten innovatieve initiatieven worden gefinancierd.

De krantensector ziet de reclame-inkomsten teruglopen, de oplagen dalen en de bezorgingskosten stijgen. Uitgeverijen en hoofdredacteuren hebben eerder gevraagd om een bijdrage van de overheid voor de distributie. In veel andere landen gebeurt dit ook. Brinkman heeft hier een ander idee over. Hij adviseert de regels te versoepelen, zodat het mogelijk wordt dat diverse media gezamenlijk een bedrijf oprichten dat de distributie verzorgt. Media als opiniebladen komen wat Brinkman betreft wel in aanmerking voor een distributiebijdrage van de overheid.

De commissie onthoudt zich van advies waar het gaat om reclame-inkomsten van de publieke omroepen. Volgens de commerciële media verstoren deze inkomsten de concurrentieverhoudingen.

Internetinitiatieven van lokale media en uitgeverijen moeten volgens de Commissie-Brinkman worden gestimuleerd. Om dit te bereiken moet het lage btw-tarief worden geheven en, zoals eerder vermeld, een heffing op internetaansluitingen worden ingevoerd. Verder heeft minister Plasterk acht miljoen euro gereserveerd in de vorm van een innovatiefonds.

Zie ook het topic op het forum.

Met dank aan empee1977 en shapeshift voor de submit.