SGP: geen naturisten in dierentuin

De Naturisten Federatie Nederland wil op 4 september een besloten vergadering houden in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. De SGP-fractie in die plaats vindt dat echter niet kunnen, en vraagt de burgemeester de vergadering te verbieden.

De SGP is van mening dat de vergadering van naaktlopers in strijd is met de goede zeden. Volgens de SGP zijn veel inwoners van Rhenen geschokt door het plan van de NFN. Fractievoorzitter Piet van Leeuwen legt op de SGP-website het standpunt van de SGP uit: "Op grond van de Bijbel wijzen wij naturisme af. In de Bijbel is te lezen dat de mens kleren draagt om de schaamte te bedekken. Na de zondeval in het paradijs kregen Adam en Eva kleren. Dat wij kleren dragen is dus een gevolg van de ongehoorzaamheid aan de god van hemel en aarde."

De NFN reageert woedend op het bekrompen verzoek van de SGP-fractie. In een open brief stelt de NFN dat "we Nederland beter kunnen sluiten als in Nederland alles verboden moet worden waar de SGP het niet mee eens is". Volgens de federatie heeft de SGP twee miljoen Nederlanders in een verkeerd daglicht geplaatst.

Ook stelt de NFN dat de SGP geen idee heeft waar ze over praat. De leden van de naturistenvereniging nemen het juist zeer nauw met de zeden. De NFN nodigt de SGP uit om eens kennis te maken met het naturisme: "Uit uw oproep blijkt, dat u geen idee heeft wat naturisme is en wat naturisten beweegt. Wij stellen u daarom voor daarover met u een informatief gesprek te arrangeren."