Recessie goed voor schone lucht

Door de economische recessie is de uitstoot van broeikasgassen door grote Nederlandse bedrijven vorig jaar fors gedaald. Ook energiebesparing en andere technische ingrepen werpen hun vruchten af. De totale uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen bij deze bedrijven nam daardoor met 7 procent af. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant onder dertig grote bedrijven.


Bij de vijf grootste energie-intensieve ondernemingen Shell, DSM, AkzoNobel, Essent en Nuon was sprake van een aanzienlijke afname van de CO2-uitstoot. De bedrijven verklaren de forse daling ten opzichte van 2007 door de economische teruggang in de tweede helft van 2008. Enkele bedrijven, zoals DSM en Essent, beperkten de uitstoot door nieuwe technologie of zuinige installaties. DSM wist dankzij een lachgasverwijderaar bij zijn kunstmestfabrieken in Geleen en IJmuiden de broeikasuitstoot met maar liefst 21 procent te verminderen.

Bij Shell, het Nederlandse bedrijf met verreweg de grootste CO2-uitstoot, daalden de emissies wereldwijd met 8,5 procent. Belangrijkste oorzaken waren problemen met de oliewinning, onder meer in Nigeria. Als Shell buiten beschouwing wordt gelaten, daalt de uitstoot van CO2 van de onderzochte bedrijven nog steeds met 6 procent.

Door de combinatie van technische verbeteringen en de economische recessie komt de klimaatdoelstelling van Kyoto binnen handbereik. Volgens dat akkoord moet Nederland tussen 2008 en 2012 gemiddeld 6 procent van zijn broeikasgasemissies hebben verminderd, ten opzichte van het niveau van 1990. De vermindering van de uitstoot bij de kunstmestfabriek van DSM is, samen met een ingreep bij concurrent Yara in het Zeeuwse Sluiskil, al goed voor bijna de helft van het totale Nederlandse Kyoto-doel.

Vorige maand zei het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) al dat de crisis hoogstwaarschijnlijk zal helpen het Kyoto-doel te halen, zonder dat Nederland daarvoor zijn toevlucht hoeft te nemen tot het kopen van emissierechten in het buitenland. Het PBL voegde daar wel aan toe dat het doel voor 2020, minimaal 20 procent besparing, veel lastiger te halen is.

 


Recessie goed voor schone lucht  (foto: DAG)