In steden veel nuggers

In Nederland wonen 1,3 miljoen mensen die geen werk hebben, niet naar school gaan, maar ook geen uitkering ontvangen. Dat zijn de zogenoemde nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden).

In steden en aandachtswijken ligt dat aantal hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook zijn het daar relatief vaak jonge, alleenstaande, allochtone mannen. Kijk je naar het landelijk gemiddelde dan zijn ze vaker ouder, gehuwd, vrouw en autochtoon.

Dit blijkt uit onderzoek van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI), het onderzoeksinstituut Nicis en acht steden. In steden wonen relatief veel thuiswonende kinderen,die niet naar school gaan, niet werken en geen uitkering krijgen.

Van de niet-westerse allochtone mannen tussen 15 en 24 jaar behoort 18 procent tot de groep nuggers. Ook westerse allochtone jongeren scoren met 13 procent hoog. Van de autochtone mannen in die leeftijdsgroep behoort maar 3 procent tot de groep.

Van alle nuggers heeft slechts 5 procent zich ingeschreven als werkzoekende.