'Downloaders moeten vervolgd worden'

Een kamercommissie, bestaande uit leden van CDA, PvdA, SP en VVD, is van mening dat er een einde moet komen aan het onbetaald downloaden van films, games en muziek. Naast uploaden, moet volgens de kamercommissie ook het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal strafbaar gesteld worden.

Volgens de commissie ziet men het als een sport om de nieuwste films zo snel mogelijk via internet binnen te halen, liefst voor deze in de bioscoop te zien zijn. Ook het downloaden van muziek zou de spuigaten uitlopen.

In navolging van een uitspraak door de Haagse rechtbank, die in een individuele zaak oordeelde dat downloaden voor eigen gebruik wel strafbaar zou zijn, wil de commissie dat de ministers Hirsch Ballin van Justitie en Van der Hoeven van Economische Zaken hard gaan optreden tegen het omzeilen van auteursrechten. De strafbaarstelling zou in moeten gaan zodra er een legaal alternatief voor het downloaden is. De kamercommissie is bovendien van mening dat ouders aansprakelijk gesteld moeten worden als minderjarigen de fout in gaan.

De kamerleden willen een licentiesysteem dat het mogelijk maakt om muziek, films en games tegen betaling via internet te verkrijgen. De thuiskopieheffing op beschrijfbare media kan dan gefaseerd afgeschaft worden. Door de maatregelen zouden de prijzen van media omlaag kunnen, terwijl de entertainmentindustrie meer verdient, omdat 'diefstal' aangepakt wordt.

Tot slot komt de commissie nog met aanbevelingen om het huidige auteursrechtstelsel te vereenvoudigen. Er zou slechts één beheerorganisatie moeten zijn die alle heffingen int. Ook moet er een geschillencommissie komen, die klachten van consumenten behandelt en onenigheden over tarieven en heffingen oplost.

Met dank aan laforest, Jan_Joker en ElDani voor de submit.

Praat ook mee over dit onderwerp op ons forum.