Harry Borghouts was 'een beetje dom'

Eerder stapten de gedeputeerden van de provincie Noord-Holland al op vanwege de Landsbanki-affaire, waarop druk werd uitgeoefend op commisaris van de Koningin Harry Borghouts om ook de eer aan zichzelf te houden. Dat heeft de GroenLinks-politicus tot nog toe geweigerd. Wel is hij tot een compromis bereid: hij wil zijn politieke taken als voorzitter van Gedeputeerde Staten neerleggen.

In dat geval is Borghouts alleen nog verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Wel houdt hij de wettelijke taken als commisaris, zodat hij betrokken blijft bij benoemingen van burgemeesters en korpschefs. Ook blijft hij voorzitter van Provinciale Staten. Verder zal hij een aantal nevenfuncties laten vallen.

Borghouds ging in een debat met Provinciale Staten door het stof. ''Ik was niet slim genoeg. Een beetje dom, zou Máxima zeggen'', aldus Borghouts, die ook de hoop uitsprak het vertrouwen in hem weer te kunnen doen herstellen. De provincie had 78 miljoen euro geparkeerd bij de IJslandse bank.