Premier: EU-uitslag niet tegen kabinet

Kiezers hebben met hun grote steun aan zowel anti- als pro-Europese partijen duidelijk hun visie willen geven hoe ze verder willen met Europa, maar ze hebben daarmee wel een "heel verschillende en soms zelfs tegenstrijdige boodschap" gegeven.

"Dat is goed voor het debat over Europa", aldus premier Jan Peter Balkenende vandaag na afloop van de ministerraad. Hij beschouwt de uitslag van de Europese verkiezingen gisteren niet als een oordeel over het kabinetsbeleid. De coalitiepartijen CDA en PvdA leden verlies. Balkenende ziet de uitslag desondanks als "een aansporing" om "zaken die nodig zijn stevig aan te pakken, zeker in Europa". "We moeten er voor zorgen dat Europa sterker verankerd kan worden in de hoofden en harten van mensen."

Balkenende ziet tegenstrijdige boodschap in verkiezingsuitslag  (foto: ANP)