Effect puntenrijbewijs blijft uit

Het puntenrijbewijs dat in 2002 werd ingevoerd heeft nog niet het gewenste effect bereikt. Dat constateert de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) vandaag na onderzoek.

Het was de bedoeling dat met de invoering van het puntenrijbewijs het aantal ernstige ongelukken dat door jonge automobilisten wordt veroorzaakt zou afnemen. Maar dit is nog niet het geval, constateert het SWOV.

De stichting beklemtoont echter dat deze conclusie niet betekent dat het puntenrijbewijs geen gunstig effect heeft op de verkeersveiligheid. "Het effect valt alleen niet aan te tonen op basis van ongevallendata en de puntenverdelingen", stelt een zegsvrouw.

Columnist Driek Oplopers vindt géén rijbewijs misschien wel de beste oplossing voor de onveiligheid op de weg.


Effect puntenrijbewijs blijft uit  (foto: ANP)