Positie Mark Rutte bij VVD wankelt

Nog geen week voor de Europese verkiezingen heeft VVD-leider Mark Rutte zijn toch al wankele positie verder verzwakt. In de partij is grote ontevredenheid over zijn timing en de terloopse manier waarop hij heeft voorgesteld ontkenning van de Holocaust niet langer te vervolgen.

Van lokale afdelingen tot in zijn Kamerfractie wordt gemord. Over de wenselijkheid van een pleidooi voor de verruiming van de vrijheid van meningsuiting bestond breed overeenstemming in de partijtop. Ook was besproken dat het niet langer strafbaar stellen van de Holocaustontkenning een logische voortzetting van die redenering was.

"Maar hij had het nooit moeten aandragen als zomaar een voorbeeld", aldus een Kamerlid. "En al helemaal niet zo terloops. Zoiets bereid je terdege voor."

In het programma Knevel & Van de Brink schakelde Rutte afgelopen dinsdag in een bijzin over van een vergelijking over het jasje van presentator Knevel naar "ook het bekende verhaal van de Holocaustontkenner". De presentatoren sloegen er niet op aan, partijveteranen als Wiegel en Weisglas de volgende dag wel.

Ook Ronny Naftaniël van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) reageerde onthutst. Een geïrriteerd Kamerlid: "Dat had Mark kunnen weten. Als je iemand zo overvalt." Pijnlijk is ook dat Europees lijsttrekker Van Baalen zich in een interview met het CIDI distantieerde van Rutte door te zeggen dat hij voor strafbaarstelling is en blijft.

Bij het partijbureau zijn 'enkele tientallen' negatieve reacties binnen gekomen, aldus een woordvoerder van partijvoorzitter Opstelten, plus 'een tiental opzeggingen' van het lidmaatschap. Ook bij lokale afdelingen kwamen veel negatieve reacties binnen. "Ik heb er 15 tot 20 gekregen", zegt bijvoorbeeld voorzitter Tony Colijn van de afdeling Ede. "Dat is niet weinig, op nog geen tweehonderd leden. Alle klagers zijn verbaasd en vinden het gekozen voorbeeld heel slecht."

Volgens een enquête van de actualiteitenrubriek het EénVandaag splijt het thema de VVD vrijwel doormidden; 46 procent is het met Rutte eens, 48 procent oneens. Los van politieke kleur is bijna tweederde van de ondervraagden tegen het plan.

Ruim tweederde van de PVV-stemmers is het wel eens met Rutte. Maar Wilders heeft zich er nog niet over uitgesproken. De doorgaans vlot reagerende PVV-leider liet ditmaal weten nog te moeten nadenken over de voorstellen.

CDA-minister van Buitenlandse Zaken Verhagen sprak zich wel onomwonden uit. "Rutte is het spoor helemaal bijster", zei hij. Verhagen riep ook Hitler in herinnering: "Hij begon met haat zaaien tegen joden, daarna volgde discriminatie van deze groep en uiteindelijk ontmenselijking."

In CDA-kringen werd vergenoegd gewezen op het dilemma dat zich voor Wilders aftekent. Die staat - net als Verhagen - bekend als bondgenoot van Israël. Maar sinds zijn vervolging wegens haatzaaien, geldt hij óók als kampioen van het vrije woord. Vasthouden aan het verbod op de Holocaustontkenning kan dat beeld verstoren.

 

 


Positie Mark Rutte bij VVD wankelt  (foto: DAG)