Van Vollenhoven bezocht ouders Karst Tates

Pieter van Vollenhoven heeft op 21 mei, Hemelvaartsdag, de ouders van Karst Tates thuis in Zevenaar bezocht. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst. Van Vollenhoven betuigde namens de koninklijke familie zijn medeleven met de nabestaanden van de man die op Koninginnedag in Apeldoorn moedwillig door een afzetting reed. Daarbij vielen acht doden, onder wie Tates zelf.

Van Vollenhoven kwam alleen. Hij bezocht de familie niet als voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het onderzoek naar de toedracht van het drama is door de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken ondergebracht bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb).

Het hof nam een week na de aanslag kennis van het eenmalige interview dat de verbijsterde ouders van Karst T. gaven. Ze zeiden de daad van hun zoon onverklaarbaar te vinden. 'We zijn er zelf ook geweldig door getroffen en ontdaan. Dat willen we uitdragen, want we waren ons meteen bewust van het verschrikkelijke leed voor de andere slachtoffers', vertelden ze aan persbureau ANP. Zij willen geen toelichting geven op het bezoek van Van Vollenhoven.

Karst Tates reed op Koninginnedag in zijn auto met hoge snelheid van achteren op toeschouwers in, richting de bus waarmee de Oranjes een rijtoer maakten. Volgens het Openbaar Ministerie, dat zich beroept op een verklaring van T. vlak na zijn daad, is sprake geweest van een gerichte actie tegen de familie. Dat betekent dat Van Vollenhoven een van de beoogde doelen was.

Van Vollenhoven is ook voorzitter van het Fonds Slachtofferhulp, waarvoor hij bezoeken aflegt aan mensen die door geweld of verkeersongelukken een dierbare hebben verloren. Een week na Koninginnedag zei hij op tv dat hij totaal van slag was geweest. 'De beelden komen nog steeds terug.' Op 30 april werd Van Vollenhoven zeventig. Twee dagen eerder had hij dat in Utrecht groots gevierd.


Van Vollenhoven bezocht ouders Karst Tates  (foto: DAG)