3000 oorlogslijken door de scanner

Het Amerikaanse leger haalt al zijn omgekomen militairen door een CT-scan op een legerbasis in Dover. Dit doen ze om er achter te komen hoe de soldaten zijn gestorven, zodat ze in de toekomst beter beschermd kunnen worden.

Het idee van de scan komt van kapitein Craig T. Mallak, hoofd van de marine die in 2001 besloot om op alle omgekomen militairen uit het Midden-Oosten autopsie uit te voeren. De patholoog en advocaat van het Forces Medical Examiner System zegt dat families tegenwoordig meer details willen horen over de doodsoorzaak van hun geliefden. In de Tweede Wereldoorlog en de Vietnam Oorlog kregen families alleen maar te horen dat hun dierbaren waren omgekomen in diensttijd. "Persoonlijk voelde ik dat families dit niet langer meer kunnen accepteren".

Sinds 2004 kregen meer dan 3000 Amerikaanse oorlogsslachtoffers uit Irak, Iran en Afghanistan een CT-scan. Doordat er bovenop de gewone autopsie een scan wordt gedaan, ontstaat er een veel gedetailleerder beeld van de doodsoorzaak van de militair.

De onderzoeken werden eerst als zinloos beschouwd, maar jaren later hebben ze wel degelijk geleid tot waardevolle informatie. Zo wordt er dankzij de scans gewerkt aan betere beschermende kleding, voertuigbeveiliging, helmen en medische uitrustingen op het slagveld. Ook geven de metaaldeeltjes uit de lichamen informatie over de bewapening van de vijand. Meerdere ziekenhuizen in het land krijgen inmiddels animo voor de autopsie  met de CT-scan, om meer te weten te komen over moordzaken en over gelovigen die gewone autopsie niet toestaan.

De autopsie is verplicht en in sommige gevallen is de familie hierop tegen. Toch vraagt ongeveer 90 procent van de families de autopsierapporten op. "Elke dag komen er families terug om meer informatie te vragen. De meest gestelde vraag is of hun dierbare heeft geleden. Als we nee zeggen kan dat voor een grote opluchting zorgen voor de familie. Maar als dat niet zo is liegen we niet", aldus Mallak. Liz Sweet, wiens 23-jarige zoon in 2003 zelfmoord pleegde in Irak. Mallak was blij met het rapport.  "Voor onze familie hadden we het nodig". Het helpt nabestaanden om beter om te kunnen gaan met de dood van hun dierbaren.


3000 oorlogslijken door de scanner  (foto: DAG)