Miljoen bezwaren tegen EPD

Ruim zes procent van de Nederlandse bevolking heeft schriftelijk bezwaar gemaakt tegen het publiceren van hun gegevens in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) van minister van Volksgezondheid Ab Klink.

Aangezien de invoering van de maatregel een zogeheten 'opt out' is, gaat Vadertje Staat er voor het gemak van uit dat de overige 94 procent fervent aanhanger is van het EPD. Het persbericht van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) kopt dan ook "94 procent vóór EPD."

Dit terwijl volgens het eigen onderzoek blijkt, dat zes op de tien Nederlanders ooit ergens een keer van het EPD heeft gehoord, slechts 25 procent de afkorting 'EPD' weet te plaatsen en slechts één op de vijf weet waar de drie letters überhaupt voor staan.

Al eerder bleek dat (huis)artsen zelf in hoge mate tegen zijn, en massaal bezwaren hebben. 30 procent heeft al bezwaar gemaakt, 25 procent gaat dat binnenkort doen.

Het NPCF stelt dat deze artsen gewoon niet van wanten weten: "We hebben de afgelopen week via de media het bewijs gekregen dat zelfs onder artsen veel misverstanden bestaan over het landelijk EPD. Uit het onderzoek blijkt dat wanneer men meer informatie over het EPD krijgt, men positiever tegenover het EPD staat. Goede voorlichting kan een manier zijn om het draagvlak onder artsen verder te vergroten."

Hier het bezwaarformulier. Vergeet niet een A4-kopietje van je ID-kaart, rijbewijs of paspoort bij te voegen. Stem ook op de FOK!poll over dit onderwerp.