PvdA: vierdaagse werkweek

Als het aan de PvdA ligt hoeven we binnenkort met z'n allen nog maar vier dagen per week te werken. Fractievoorzitter Mariëtte Hamer denkt zo de snel oplopende werkloosheid enigszins te kunnen remmen. De PvdA zal het plan volgende week, tijdens het verantwoordingsdebat met het kabinet, officieel voorstellen.

Fractievoorzitter Hamer heeft dit plan bekend gemaakt in '30 Hoog', een interviewprogramma van de NCRV. "Een vierdaagse werkweek zorgt voor een eerlijker verdeling van het werkaanbod en vereenvoudigt voor ouders bovendien de combinatie van werk en zorg", aldus de PvdA-fractievoorzitter.

Hamer denkt dat haar voorstel snel wordt opgepakt door Ronald Plasterk, minister van Onderwijs en Emancipatie en tevens van haar eigen partij. Maar, voor we langer weekend hebben, moet het kabinet nog enkele obstakels uit de Arbeidstijdenwet halen. "Belemmeringen moeten uit de weg worden geruimd", volgens Hamer.

Vakbond FNV pleitte al eerder voor een vierdaagse werkweek, met hetzelfde doel. Het kabinet probeert momenteel met arbeidstijdverkorting en deeltijd-WW tegen de oplopende werkloosheid te strijden.