Examens weer begonnen

Voor circa 200.000 scholieren in het voortgezet onderwijs beginnen vandaag de centraal schriftelijke examens. 110.200 vmbo'ers, 53.650 havisten en 40.550 vwo'ers proberen dan hun diploma te behalen.

Als onderdeel van de vernieuwingen die dit jaar zijn ingevoerd kunnen scholieren die erg stevig in hun schoenen staan op sommige scholen één of meerdere vakken afsluiten op een hoger niveau. Een havo-scholier kan bijvoorbeeld een vwo-examen Engels maken. Hij krijgt dan een diploma met het opschrift 'Engels vwo'.

Onder de nieuwe regeling voor de havo (vwo volgt in 2010) tellen onvoldoendes in profielvakken niet langer extra zwaar. Ook kunnen onvoldoendes nu deels worden gecompenseerd door hogere cijfers voor andere vakken.

Voor vmbo'ers die de basisberoepsgerichte leerweg volgen is het mogelijk om op het internet alvast een indruk te krijgen van de digitale examens. Op www.cito.nl zijn filmpjes te vinden die duidelijk moeten maken hoe de examens eruit zien en gemaakt dienen te worden.