Koningin kreeg 781.000 euro in 2008

De uitgaven voor het Huis der Koningin bedroegen vorig jaar ongeveer 119 miljoen euro. De grootste kostenposten zijn de beveiliging en renovatie en onderhoud van gebouwen. De toelagen die leden van het Koninklijk Huis ontvangen, maken maar een klein deel van het totaal uit; zo ontving de koningin 781.000 euro. Een en ander blijkt uit de Rijksbegroting (pdf) over 2008, die gisteren werd gepresenteerd.

Tweederde van de totale uitgaven ging naar de beveiliging en renovatie en onderhoud. De beveiliging kostte veertig miljoen euro, onderhoud en renovatie 43 miljoen euro. De renovatie van De Groene Draeck kostte afgelopen jaar 68.000 euro. Andere grote kostenposten zijn bijvoorbeeld de salarissen van het personeel. Alleen al het personeel dat in de directe omgeving van de koningin werkt, kostte meer dan anderhalf miljoen euro.

Het volledige financiële verslag van het Koninklijk Huis staat hier (pdf). De afzonderlijke hoofdstukken van de Rijksbegroting staan hier.