Jongeren conservatiever over scheppingsverhaal

Jongeren geloven meer in het Bijbelse scheppingsverhaal dan ouderen. Dat blijkt uit een rondvraag van het Nederlands Dagblad (ND) onder predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het onderzoek is vandaag in het ND te lezen.

De krant ondervroeg 1280 dominees van de PKN. Dat God de aarde in zes dagen van 24 uur heeft geschapen, zoals in het boek Genesis 1 beschreven, vindt meer navolging bij jongere gelovigen dan bij de oudere kerkgangers, zien de dominees.

Het ND nam de enquête af in het kader van het Darwinjaar. Het debat over Charles Darwins evolutietheorie is twee eeuwen na de geboorte van de bioloog nog steeds aanleiding tot veel discussie. De leer van Darwin staat namelijk haaks op het idee dat God de aarde geschapen heeft.

Vijf jaar geleden gingen de gereformeerde, evangelische en hervormde kerkgemeenten op in de PKN. Gelovigen uit de gereformeerde en evangelische hoek zijn sowieso meer geneigd om de Bijbel letterlijk te nemen dan de hervormden. Volgens het onderzoek van het ND hebben dominees in zowel de streng gereformeerde flank als de predikanten in de linkervleugel de indruk dat jonge gemeenteleden sterker in het scheppingsverhaal geloven dan ouderen.

"In een gesprekskring met jongeren ben ik geschrokken van hun afwerende houding ten opzichte van de evolutietheorie", vertelt een vrijzinnig predikant in het ND. "Wat in de Bijbel staat is waar, een schepping in zes dagen. Verder is weinig discussie mogelijk."

Ook jonge predikanten tot 40 jaar blijken vaker (41 procent) in te stemmen met een schepping in zes dagen dan hun oudere collega's (41-50 jaar, 28 procent).