Arts wil zelf geen EPD

Als minister Ab Klink zijn zin krijgt is het elektronisch patiëntendossier (EPD) in 2010 een feit. Het EPD zou er voor moeten zorgen dat artsen en apothekers onderling beter en sneller informatie uit kunnen wisselen, op deze manier zou het aantal medische missers verminderen.

Uit onderzoek onder achthonderd artsen door het tijdschrift Medisch Contact blijkt echter dat artsen het EPD zelf niet zien zitten. 30 procent van de artsen heeft bezwaar gemaakt tegen de uitwisseling van hun medische gegevens, nog eens 25 procent overweegt dat te doen.

Het elektronisch patiëntendossier krijgt veel kritiek van burgers. Zij vrezen dat verzekeraars in de gegevens gaan zoeken en zieke patiënten gaan uitsluiten voor een zorgverzekering. CDA, PVDA en ChristenUnie willen strengere straffen voor artsen die misbruik maken van het EPD. Op die manier hopen de partijen de achterdocht van de burger weg te nemen.

Volgens de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) zien veel artsen het EPD sowieso niet zitten. De artsenorganisatie is in principe een groot voorstander van het systeem, maar de organisatie vindt ook dat het nog te veel vragen oproept over privacy en betrouwbaarheid.