Minder blauw op straat

De politie kan de komende jaren minder blauw op straat brengen. De korpsen mogen in de periode 2010-2012 drieduizend aspirant-agenten aannemen, de helft minder dan gepland. Bovendien moet de politie vanaf 2010 jaarlijks 160 tot 190 miljoen euro bezuinigen en 400 miljoen van het eigen vermogen afstaan.

Dat staat in een vertrouwelijke notitie van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken, die in het bezit is van de Volkskrant. De bezuinigingen maken deel uit van een pakket maatregelen die het kabinet neemt naar aanleiding van de kredietcrisis.

Ter Horst schrijft in haar notitie dat de uitgaven voor veiligheid niet kunnen worden ontzien. Het Korpsbeheerdersberaad, de burgemeesters die de politie mede aansturen, tekent verzet aan tegen de bezuinigingen. De vermindering van de politiesterkte tast "direct de veiligheid op straat aan", staat in een, ook vertrouwelijke, voorlopige reactie.

Door de bezuiniging op het aantal aspirant-agenten zal er vanaf 2014, als zij hun opleiding hebben afgemaakt, minder blauw op straat zijn. Maar de effecten zullen ook daarvoor al merkbaar zijn: de helft van de vierjarige studie is een praktijkopleiding.

Eerder is berekend dat de sterkte de komende jaren juist moet worden opgevoerd om de gevolgen van de vergrijzing bij de politie op te vangen. Hierover waren afspraken gemaakt tussen Binnenlandse Zaken en de politie.

Volgens het Korpsbeheerdersberaad is aantasting van de politiesterkte, die het Rijk een besparing van 120 miljoen euro oplevert, onverantwoord. De burgemeesters menen dat er ook geen draagvlak voor is. "De maatregel levert op korte termijn financieel voordeel op, maar de negatieve effecten op de capaciteit en bedrijfsvoering van de politie zullen nog jarenlang doorwerken."

De korpsbeheerders stellen dat ten onrechte wordt verondersteld dat de politie veel geld op de bank heeft staan. "Het eigen vermogen van de politie bestaat grotendeels uit onroerend goed. Afromen van eigen vermogen leidt ertoe dat de korpsen hypotheken moeten afsluiten om eenmalig geld af te dragen." De hoofdcommissarissen en de korpsbeheerders hebben alternatieve maatregelen bedacht om de minister tegemoet te komen. 


Vanaf 2014 minder tijd om te zwaaien  (foto: DAG)