'Brabant en Zeeland dieper in de crisis'

Meer dan de helft van de bedrijven in de provincies Zeeland en Brabant is getroffen door de economische recessie. Ruim driekwart van de bedrijven boekt omzetverliezen. Dat blijkt uit een enquête die de regionale kranten in Brabant en Zeeland, op initiatief van het Brabants Dagblad, hebben gehouden onder de leden van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging.

Uit eerdere enquêtes bleek dat in november 2008 nog geen kwart van de ondernemers last had van de crisis. In januari was dit 40 procent en nu dus ruim 50. Ook blijkt uit het onderzoek dat 60 procent van de ondervraagden minder opdrachten krijgt en steeds meer bedrijven vast personeel moeten ontslaan. De metaal- en bouwsector is het hardst getroffen.

Ondanks deze negatieve cijfers zijn ondernemers positiever gestemd dan een aantal maanden geleden. Het aantal ondernemers dat een langdurige recessie verwacht is met de helft afgenomen van ruim 50 procent eind januari naar 25 procent nu.

Vanuit de werkgevers en werkgeversorganisaties is er veel kritiek op het handelen van de overheden. Zo blijkt uit het onderzoek dat de provincie Noord-Brabant niet in staat is het crisispakket goed onder de aandacht en ten uitvoer te brengen. Meer dan de helft van de ondernemers kent de plannen niet en inmiddels beschouwt ook nog maar 22 procent ze als ‘adequaat’.


'Brabant en Zeeland dieper in de crisis'  (foto: DAG)