Obama wil 2 biljoen op gezondheidszorg besparen

President Barack Obama komt maandag met plannen om de kosten van de gezondheidszorg in de Verenigde Staten in tien jaar met 2 biljoen dollar (1,47 biljoen euro) terug te dringen.

Hij wil niet alleen de kosten verlagen, maar de gezondheidszorg ook voor meer mensen toegankelijk maken. Ongeveer 46 miljoen Amerikanen hebben geen ziektekostenverzekering.

Volgens belangrijke regeringsfunctionarissen in Washington heeft Obama over zijn plannen overeenstemming bereikt met zes organisaties die de belanghebbenden vertegenwoordigen: de verzekeringsmaatschappijen, de artsen, de ziekenhuizen, de farmaceutische fabrikanten en de werkers in de gezondheidszorg. Als de plannen worden verwezenlijkt, zouden gezinnen ongeveer 2500 dollar per jaar aan ziektekosten kunnen besparen.

Volgens passages uit Obama's rede die het Witte Huis al heeft verspreid, zal de president zeggen dat "wij niet op dezelfde gevaarlijke weg kunnen blijven voortgaan die wij zoveel jaar al hebben bewandeld. De kosten zijn niet meer beheersbaar". Volgens de president is de hervorming van de gezondheidszorg niet "een luxe die wij kunnen uitstellen, maar een noodzaak waarmee wij niet kunnen wachten".

Zelfs als de plannen worden uitgevoerd, zullen de kosten van de gezondheidszorg met rond 7 procent per jaar stijgen. Dat is aanzienlijk hoger dan de inflatie die in de komende tien jaar wordt verwacht.

Totale financiële verplichtingen Amerikaanse overheid (30 minuten documentaire)