Ambtenaren: regering met PVV is 'drama'

Nederlandse ambtenaren zitten allerminst te wachten op regeringsdeelname van de PVV van Geert Wilders. Tenminste, als we afgaan op een enquête die ambtenarentijdschrift re.Public afnam onder haar lezers.

Bijna zeventig procent van de 490 ondervraagde lezers, gaf aan dat ze regeringsdeelname van de PVV 'een drama' zouden vinden. De bestuurlijke kwaliteiten van de PVV zijn volgens vijfentachtig procent van de respondenten 'slecht' of 'matig'.

De weerstand om onder een PVV aan de slag te gaan is dan ook groot bij de lezers. Meer dan vijftig procent weigert dat zelfs. Zeventien procent geeft aan dat wel te doen, zij het 'met enige tegenzin'.

De meeste onwelwillenden geven aan zich niet te kunnen verenigen met Wilders' gedachtegoed. Werken voor de PVV levert een gewetensprobleem op.' "Ik ben ambtenaar geworden om iets bij te dragen aan de maatschappij, niet om hem af te breken", schrijft een ondervraagde. "Er zijn grenzen aan de loyaliteit van een ambtenaar", verklaart een ander.

Een volstrekt foute houding, vindt Rinus van Schendelen, hoogleraar Politicologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. "Tot de functievereisten van een ambtenaar behoort loyaliteit aan de baas. Zo simpel is het", zegt hij tegen re.Public. "Er is geen enkele juridische grond waarop een ambtenaar kan weigeren voor een PVV'er te werken. Die houding past ook niet bij deze tijd. Ambtenaren moeten respect tonen voor de kiezer."