Boefjes later vaak echte boeven

Kinderen onder de twaalf die crimineel gedrag vertonen, lopen meer kans om later echte misdadigers te worden. Voorspellen welk kind later de criminaliteit in gaat blijft moeilijk.

Op basis van onderzoek van gegevens door de politie stelt psycholoog en jurist Lieke van Domburg vast dat kinderdelinquenten vaak jongens zijn. De kinderen die crimineel gedrag vertonen wonen vaker in de grote steden en komen uit buurten met een lage sociaal- economische status. Ook is het aantal niet-westerse crimineeltjes oververtegenwoordigd in de registratiesystemen van de politie.

Ongeveer de helft van de kinderen in het systeem komt uit gezinnen van gescheiden ouders. Vaak was er in deze gevallen sprake van een tiener als moeder en waren er in even hoge mate psychische problemen bij ouders als kinderen.