Laatste waarschuwing: borsten zijn hier bloot

Godsdienstvrijheid, blote borsten en de fiets - zo vat de Vlaming Steven De Foer de Nederlandse inburgeringsproef samen. Immigranten van buiten de EU moeten daar sinds 2006 voor slagen.

De Foer, oud-correspondent in Nederland voor de Belgische krant De Standaard, deed de proef in de Nederlandse ambassade en beschrijft zijn bevindingen in cultureel tijdschrift Ons Erfdeel.

De film Naar Nederland is onderdeel van de proef. Vergeefs wachtte De Foer honderd minuten op 'een recept voor oliebollen of bloemkool in witte saus'.

Wel werd hij wijzer over de gezondheidszorg en het onderwijs. Hij leerde 'dat je mag en moet opkomen voor je mening en dat je op verjaardagen iedereen hoort te feliciteren' en dat het traditie is 'zo lawaaierig mogelijk afscheid te nemen'.

Clichés over tulpen en klompen ontbreken, maar De Foer betwijfelt of het zin heeft nieuwkomers wél te wijzen op de fiets. 'Je krijgt zelfs de meest geïntegreerde allochtoon met de grootste moeite op zo'n Hollands trapding. Het wordt in kringen van immigranten tot in de derde generatie als uncool beschouwd.'

De Foer vindt dat de voorlichtingsfilm ook een 'laatste waarschuwing' is. 'Na amper vijf minuten - we zitten in volle uitleg over hoe de Randstad grotendeels onder de zeespiegel ligt - staat er een rondborstige Hollandse meid in de branding.' Een impliciete boodschap, aldus De Foer: 'Dit is normaal aan onze stranden, en wie daar veel moeite mee heeft, kan zich nu nog bedenken.'

Dan volgt de mededeling dat veel Turken en Marokkanen in oude wijken wonen, met kwalitatief slechte woningen. De Foer: 'Een duidelijke waarschuwing, maar zonder in negativisme of bangmakerij te vervallen.'

De kans op een geslaagde integratie is dankzij de proef alleen maar groter, oordeelt De Foer in Ons Erfdeel. Hij raadt de Vlaamse minister van Integratie aan de test 'grondig te bestuderen'.

 


Laatste waarschuwing: borsten zijn hier bloot  (foto: DAG)