Q-koorts rukt weer op

Het aantal patiënten met Q-koorts stijgt sinds enkele weken explosief. Huisartsen hebben tot nu toe ongeveer tweehonderd besmettingsgevallen gemeld bij de GGD's, blijkt uit cijfers van het Centrum Infectiebestrijding (CIb). De helft van de meldingen komt uit Noord-Brabant. Geiten zijn de veroorzakers.

Tot 2007 was de Q-koortsbacterie bij mensen nauwelijks een probleem: gemiddeld tien tot vijftien besmettingen per jaar. In 2007 deed zich voor het eerst een explosie voor: 168 mensen raakten dat jaar besmet. Vorig jaar waren het er meer dan duizend, de meeste in de maanden voor de zomer. De eerste cijfers van het CIb voor dit jaar zijn opnieuw explosief.

De Q-koortsbacterie veroorzaakt bij zwangere geiten vroeggeboortes en abortussen. Miljarden bacteriën uit placenta en vruchtwater komen in mest en stro terecht die drie maal per jaar ingedroogd wordt uitgereden. Wanneer mest verwaait, worden bacteriën verspreid. Mensen ademen die in.

De meeste mensen merken niets van de besmetting, een aantal van hen krijgt koorts en een klein percentage krijgt ernstigere verschijnselen als longontsteking. Ondanks een antibioticakuur blijven vaak restverschijnselen als vermoeidheid. Zwangere vrouwen lopen risico op chronische infectie.

Na de explosie vorig jaar zijn maatregelen genomen. Zo is er gevaccineerd, zij het beperkt bij gebrek aan vaccins. De komende maanden, voor het dekseizoen in oktober, worden 130 duizend geiten in Noord-Brabant en delen van Gelderland en Limburg verplicht gevaccineerd. Het ministerie van Landbouw (LNV) verwacht in 2010 een eerste effect hiervan te zien.

Er zijn ook maatregelen genomen om de hygiëne in de stal te verbeteren. Uit de nieuwe cijfers, zegt Jim van Steenbergen van het CIb, blijkt nog niet dat die werken. Het is de afgelopen weken droog en zonnig weer geweest waardoor mest en bacteriesporen gemakkelijker verwaaien.

Het gaat vermoedelijk niet alleen om nieuw uitgereden mest maar ook om de oude toplaag. "Abortusgolven van maart en april zullen daarom de komende weken nog veel Q-koortsbesmettingen veroorzaken", verwacht Van Steenbergen.

 


Q-koorts rukt weer op  (foto: DAG)