PVV: strafwet moet worden herzien

De PVV dient vandaag een wetsvoorstel in bij de Raad van State met betrekking tot de strafwetgeving. De partij is van mening dat de strafwet grondig moet worden herzien en stelt ondermeer voor om taakstraffen nagenoeg af te schaffen, minimumstraffen in te voeren en de maximumstraffen fors te verhogen.

PVV-Kamerlid en oud-officier van justitie Raymond de Roon: "We moeten de rechters corrigeren, zodat straffen weer een afschrikwekkende werking krijgen. De overlast en criminaliteit moet veel sneller en veel harder worden teruggedrongen dan het kabinet wil. Het roer moet drastisch om. Een taakstraf is geen straf en de gevangenisstraffen zijn vaak te kort."

Als voorbeeld worden straatterroristen en moord aangehaald. Moord wordt wat de PVV betreft met minimaal twintig jaar en maximaal zestig jaar bestraft. Openlijke geweldpleging moet met ten minste een jaar celstraf worden bestraft en elke volgende keer moet de celstraf langer worden. Minimumstraffen worden dus langer als iemand al eerder de fout in is gegaan.