Plasterk wil geen gratis studies

Volgens Minister Plasterk (Onderwijs) is het 'niet de bedoeling' dat scholieren met een gemiddelde van 7,5 of hoger op hun vwo-eindlijst de eerste twee jaar gratis kunnen studeren in Tilburg en Eindhoven. De provincie Noord-Brabant wil zo meer studenten van buiten de provincie aantrekken.

"Alle studenten moeten via het collegegeld bijdragen aan hun opleiding", zei Plasterk gisteren na afloop van de ministerraad. "Het provinciefonds waar het collegegeld nu uit zou worden betaald, is daar niet voor bestemd. Collegegeld moet niet worden gecompenseerd door overheidsgeld."

Plasterk vreest ook dat er een concurrentieslag ontstaat tussen universiteiten en provincies die, in navolging van Brabant, ook het collegegeld gaan betalen. Hij gaat bij de provincie opheldering vragen, samen met minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken).

Noord-Brabant trekt 1,3 miljoen euro uit voor studiebeurzen om toptalenten naar de universiteiten in Tilburg en Eindhoven te lokken. Het is de bedoeling dat ze na hun studie in de provincie blijven.

Provincies en universiteiten kunnen volgens Plasterk wel beurzen geven 'voor heel specifieke gevallen'.


Plasterk wil geen gratis studies  (foto: DAG)