Groeiboekje alleen in het Nederlands

Het kabinet gaat niet meewerken aan het vertalen van het groeiboekje in het Berbers en Arabisch. Het groeiboekje wordt gebruikt op het consultatiebureau en bevat informatie over de vorderingen die een baby maakt.

Minister Van der Laan (integratie) heeft dat aan CDA-kamerlid Van Toorenburg beloofd. Zij verbaast zich over deze wens uit allochtone hoek, en is niet van plan mee te werken aan vertaalde groeiboekjes voor allochtone ouders die de Nederlandse taal niet beheersen. Van Toorenburg: "Als ouders geen goed Nederlands spreken, dan gaan we ze niet helpen met vertalingen, dan moeten we zorgen dat ze bij het consultatiebureau de deur uitgaan met onder de arm een inburgeringscursus Nederlands."