MBO'ers blijven plakken op school

Het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) verwacht komend schooljaar veertigduizend extra leerlingen op de ROC's als gevolg van de afnemende werkgelegenheid. Omdat leerlingen geen stageplek of baan kunnen vinden kiezen ze voor langer onderwijs op school.

De MBO Raad heeft de Tweede Kamer maandag in een brandbrief gevraagd om meer geld. Komend schooljaar is 225 miljoen euro extra nodig om de leerlingen op de roc's onderwijs aan te kunnen bieden. Als de recessie langer aanhoudt, zal het benodigde bedrag oplopen tot 800 miljoen, denkt voorzitter Jan van Zijl. Een leerling op een ROC - vier dagen school, een dag per week stage - kost 5.000 euro per jaar; twee keer zo veel als een leerling in de beroepsbegeleidende leerweg - vier dagen werken en een dag school.

Van Zijl noemt het ironisch dat het kabinet 'slechts' 500 miljoen beschikbaar stelt voor de aanpak van jeugdwerkloosheid, en dat deze bovendien niet naar het MBO gaat, "dat juist extra kosten maakt om jeugdwerkloosheid te voorkomen. Dat is het paard achter de wagen spannen."

 


MBO'ers genieten langer onderwijs  (foto: DAG)