SP: heffing op verhuizing naar belastingparadijs

Nederlandse bedrijven die zich vestigen in belastingparadijzen zouden gestraft moeten worden met een heffing. Dat stelt SP-Tweede Kamerlid Farshad Bashir vandaag in een voorstel om belastingontduiking tegen te gaan.

Bij belastingparadijzen gaat het volgens hem om landen waar heel weinig belasting wordt geheven en landen die weigeren informatie uit te wisselen met de Nederlandse fiscus. Bedrijven die desondanks daar naartoe verhuizen, zouden volgens de SP'er het verschil tussen het Nederlandse belastingtarief en het belastingtarief van het belastingparadijs alsnog moeten afdragen.

Hij vindt ook dat het kabinet moet stoppen met het sluiten van verdragen met belastingparadijzen. "Door klakkeloos en kritiekloos verdragen te sluiten met belastingparadijzen legitimeert de Nederlandse overheid het bestaan van belastingparadijzen en brengt zo schade toe aan andere landen", aldus Bashir.

In zijn voorstel bepleit de SP'er ook een einde aan de brievenbusbedrijven in ons land die volgens hem alleen maar dienen om het betalen van belastingen te vermijden en de oprichting van een internationaal kenniscentrum voor belastingconcurrentie.