Strenger asielbeleid voor SomaliŰrs

Het categoriaal beschermingsbeleid voor Somalische vluchtelingen, waardoor alle Somaliërs die naar Nederland komen automatisch een vluchtelingenstatus kregen,  is stukgelopen op fraude en misbruik. Staatssecretaris Albayrak (PvdA, Justitie), laat voortaan alle gevallen weer individueel beoordelen.

Somaliërs vormen de grootste groep asielzoekers. Vorig jaar vroegen 4.000 van hen asiel aan in Nederland. Nog eens 3.600 vroegen verblijf aan op basis van gezinsvorming, gezinshereniging en beleid ten aanzien van adoptie en pleegkinderen. In de eerste twee maanden van dit jaar kwamen alweer 1.700 nieuwe aanvragen binnen.

Onderzoek van Justitie wijst uit dat 20 procent van de Somalische asielzoekers het nemen van vingerafdrukken onmogelijk maakt. Ze verminken hun vingers of nemen medicijnen waarvan ze zo gaan zweten dat het niet lukt om afdrukken te nemen.

Albayrak: 'Twintig procent! Dit is een uitzonderlijke situatie, een schaal van misbruik die we niet eerder hebben gezien.'

Voortaan zullen asielaanvragen worden afgewezen wanneer er geen vingerafdrukken kunnen worden genomen en de aanvrager daarvoor geen verklaring kan aanvoeren. De aanvrager wordt vastgezet en zo mogelijk vervolgd.

Nadat gebleken was dat Somalische asielzoekers steeds meer kinderen zeiden te hebben, werd in 2007 een dna-test ingevoerd. Vervolgens namen de aantallen biologische kinderen snel af en steeg tegelijk het aandeel pleegkinderen.

'De creativiteit is onbegrensd', aldus Albayrak. Al enige tijd wordt stevig doorgevraagd over pleegkinderen, maar dat heeft nog niet tot resultaat geleid. Kennelijk worden verhalen van tevoren goed afgestemd.

Voortaan mogen daarom alleen nog kinderen een asielzoeker nareizen die al tijdens de asielprocedure bekend waren als pleegkind. Ook worden meer bewijzen gevraagd dat zo'n kind in het herkomstland feitelijk tot het gezin behoorde. Ook wordt geprobeerd een pleegkind in Somalië en de asielaanvrager in Nederland tegelijk over hun relatie te verhoren, om te voorkomen dat de verhalen op elkaar worden afgestemd.

Albayrak noemt het 'spijtig' dat het categoriaal beleid moet worden beëindigd. 'Maar nu zijn de risico's dat we de verkeerde mensen beschermen onacceptabel groot.'


Strenger asielbeleid voor Somaliërs  (foto: DAG)